× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN
MSM ges för a stödja och stärka samt ge bindväven elas citet som omger lederna
MSM ges för a stödja och stärka samt ge bindväven elas citet som omger lederna
MSM ges för a stödja och stärka samt ge bindväven elas citet som omger lederna

MSM

MSM ges för a stödja och stärka samt ge bindväven elas citet som omger lederna. MSM är rikt på bio llgängligt svavel, avgörande för a mjuk vävnad, senor, ligament och muskler skall fungera väl. Uodring av MSM enligt rekommenda on, säkerställer a korrekta nivåer av svavel utsöndras ll de områden där det mest behövs, såsom de mjuka vävnaderna kring leden. NAF använder endast MSM av premium kvalitet, som llhandahålls av UFAS godkända leverantörer. De a för a säkerställa en kvalitetsprodukt.

Sammansättning
Metylsulfonylmetan (MSM).
Analytical Constituents
Analytiska beståndsdelar
Svavel 33,7%
Utfodras som stöd för upprätthållande hälsosamma leder, senor och alla bindvävsstrukturer.
Hästar & Ponnyer g/dag Mått/dag
Startdosering (7-10 dagar) 32 - 40 4-5
Underhållsdosering 8 - 24 1-3

ANDRA LEDER PRODUKTER

PRO Superflex Superflex Flytande Superflex
Glukosamin 12000 Plus med MSM Devils Relief MSM

PRODUKTKATEGORI

LEDER HOVAR ANDNING
MAGTARMHÄLSA MATSMALTNING PRESTATION
LUGNANDE VITALITET IMMUN
SÅRVÅRD & TILLBEHÖR HÄLSA SUPPORT
LÄDERVÅRD HÄSTVÅRD VETERINÄR
SUPPORT
HUDVÅRD HUND & KATT AVEL