× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN
Our aim is to ensure healthy maximum capacity lung function in his breathing
Our aim is to ensure healthy maximum capacity lung function in his breathing
Our aim is to ensure healthy maximum capacity lung function in his breathing

ANDNING PRODUKTER

NAFs mål är att säkerställa en sund maximal lungkapacitet i hästens andning

Hästens andningsorgan äventyras ständigt på grund av externa faktorer, såsom höga pollental, damm och svampsporer som finns i hö och strö. I de flesta fall löser omsorgsfull hantering till stor del den saken. Men för mer mottagliga hästar, kan andningsstöd erhållas, genom att berika kosten med specifikt formulerade fodertillskott.

Science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here science text here.