× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Sekretess

1. INTRODUKTION

Det här sekretessmeddelandet innehåller detaljer om hur vi samlar och behandlar din personliga data genom ditt användande av vår sajt www.naf-equine.eu/uk, inklusive den information du kan komma att förse genom vår sajt när du handlar produkter eller tjänster, registrera dig för vårt nyhetsbrev eller ta del av vårt prislotteri eller tävling.

Genom att förse oss med din data garanterar du att du är 13 år eller äldre. 

Greencoat Ltd. T/A NAF är personuppgiftsansvarig och vi är ansvariga för din personliga data (refereras till som "vi", "oss" eller "vårt" i det här sekretessmeddelandet.)

Kontaktdetaljer
Våra fullständiga uppgifter är:
Fullständigt namn på juridisk person: 
Greencoat Ltd. T/A NAF
Mailadress:  info@naf-uk.com
Postadress:
 Unit 4-5 Wonastow Road Industrial Estate West, Monmouth, NP25 5JA

Om du inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar och behandlar din data har du rätt att klaga till Information Commissioner's Office (ICO), Storbritanniens övervakande myndighet för dataskyddsäranden (www.ico.org.uk) Vi är tacksamma om du kontaktar oss först om du har ett klagomål så att vi kan försöka att lösa det åt dig.

Det är mycket viktigt att informationen vi lagrar om dig är riktig och aktuell. Du kan uppdatera din personliga information närsomhelst genom att mejla oss på info@naf-UK.com eller genom att klicka på länken längst ner i mejlet du får från oss.

 

2. DATAN VI SAMLAR OM DIG

Persondata betyder all information som kan identifiera en individ. Det inkluderar inte anonymiserad data.

Vi kan komma att behandla viss typ av persondata om dig enligt följande:

 • Identitetsdata kan inkludera ditt förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktdata kan inkludera din faktureringsadress, leveransadress, mailadress och telefonnummer.
 • Finansiell data inkludera ditt bankkonto och betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsdata kan inkludera uppgifter om betalningar mellan oss och andra uppgifter gällande köp som gjorts av dig.
 • Teknisk data kan inkludera din logindata, internetprotokolladresser, webbläsartyp och version, plugin-typer i webbläsare och dess versioner, tidszoninställningar och plats, operativsystem och plattform samt annan teknologi på enheter du använder för att nå denna sidan.
 • Profildata kan inkludera dina köp eller beställningar, dina intressen, preferenser, feedback eller svar på frågeformulär.
 • Användardata kan inkludera information om hur du använder vår webbsajt, produkter och tjänster.
 • Marknadsföring- och kommunikationsdata kan inkludera dina preferenser för mottagande av marknadsföringkommunikation från oss och våra tredjeparter samt dina kommunikationspreferenser. Samtliga tredjeparter som kan bli involverade kommer att delges till dig.

Vi kan också komma att behandla aggregerad data från din persondata men denna data avslöjar inte din identitet och är således inte persondata i sig. Ett exempel på detta är när vi granskar din användardata för att få fram procentandel av sajtbesökare som använder en specifik funktion på vår sajt. Om vi associerar aggregerad data till din persondata så att du kan identifieras genom den så ses detta som persondata. 

Känslig
Vi samlar inte någon känslig data om dig. Känslig data innebär data som inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa eller genetisk och biometrisk data. Vi samlar inte någon information om brottsmålsdomar eller straffhandlingar.

 

 

 

3. HUR VI SAMLAR DIN PERSONDATA

Vi samlar data om dig genom diverse metoder vilket inkluderar:

Direkta interaktioner: Du kan delge data genom att fylla i formulär på vår sida (eller på annat sätt) eller genom att kommunicera med oss via post, telefon, mail eller på andra sätt, vilket inkluderar att du:

 • beställer våra produkter eller tjänster;
 • prenumererar på vårt nyhetsbrev eller publikationer;
 • efterfrågar att resurser eller marknadsföring skickas till dig;
 • går med i en tävling, prislottning, kampanj eller undersökning; eller
 • ger oss feedback.

 

Automatiserade teknologier eller interaktioner: Allteftersom du använder vår sajt kan vi komma att automatiskt samla teknisk data om din utrustning, webbläsaråtgärder eller användarmönster. Vi samlar denna data genom att använda kakor, serverloggar och liknande teknologier. Vi kan också komma att erhålla teknisk data om dig om du besöker andra webbsidor som använder våra kakor. Vänligen se vår kakpolicy på www.naf-equine.eu/uk/cookies.jsp för mer detaljer.

 

Tredjeparter eller offentligt tillgängliga källor: Vi kan komma att erhålla persondata om dig från diverse tredjeparter och offentliga källor som anges nedan:

 

- analysleverantörer såsom Google baserat utanför EU

 

 

 

4. HUR VI ANVäNDER DIN PERSONDATA

Vi kommer bara använda din persondata om det lagligt tillåts. De vanligaste användningarna av din persondata är:

 • När vi behöver upprätta kontrakt mellan varandra.
 • När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller associerad tredjeparts)  och dina intressen och grundrättigheter inte övergriper dessa intressen.
 • När vi behöver följa ett juridiskt eller reglerande krav.

Generellt sett förlitar vi oss inte på samtycke som en juridisk grund för behandling av din persondata, annat än i relation till utskick av marknadsföring till dig via mail eller SMS. Du har rätt att återta ditt samtycke till marknadsföring närsomhelst genom att mejla oss på info@naf-uk.com

 

Skäl till behandling av din persondata

Nedan finns en beskrivning av sätten vi avser att använda din persondata och de juridiska grunderna enligt vilka vi behandlar sådan data. Vi har också förklarat vad våra legitima intressen är där det är relevant.

Vi kan komma att behandla din persondata på mer än en laglig grund, beroende på det specifika skälet till varför vi använder din data. Vänligen mejla oss på info@naf-uk.com om du behöver detaljer kring den specifika lagliga grund enligt vilken vi behandlar din persondata när mer än en grund har angivits i tabellen nedan.

Skäl/aktivitet

Typ av data

Laglig basis för behandling 

För att registrera dig som ny kund

(a) Identitet
(b) Kontakt

Verkställande av kontrakt med dig

För att behandla och leverera din order vilket inkluderar att:
(a) Hantera betalningar, avgifter och kostnader
(b) Samla och återfå pengar som du är skyldig oss

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Finansiell
(d) Transaktion
(e) Marknadsföring och kommunikationer

(a) Verkställighet av kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för våra legitima intressen att få skulder återbetalda

För att hantera vår relation med dig vilket inkluderar att:
(a) Notifiera dig om ändringar av våra villkor eller sekretesspolicy
(b)  Be dig lämna en recension eller göra en undersökning

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marknadsföring och kommunikationer

(a) Verkställighet av kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för att följa rättsliga krav
(c) Nödvändigt för våra legitima intressen att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster

För att låta dig delta i prislottningar, tävlingar eller för att avsluta en undersökning

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och kommunikationer

(a) Verkställighet av kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för våra legitima intressen att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och få vårt företag att växa

För att administrera och skydda vårt företag och vår sajt (som inkluderar felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapport och data-hosting)

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Teknisk

(a) Nödvändig för våra legitima intressen att driva vårt företag, administreringsprovision och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förebygga bedrägeri och i kontext av företagsreorganisering eller övningar för omstrukturering av grupp
(b) Nödvändig för att följa ett rättsligt krav

För att leverera relevant innehåll och annonser till dig samt för att mäta och förstå vår annonsers effektivitet 

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och kommunikationer
(f) Teknisk

Nödvändigt för våra legitima intressen att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, för att få vårt företag att växa och för att informera vår marknadsföringsstrategi

För att använda datanalys för att förbättra vår webbsida, våra produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter

(a) Tekniska
(b) Användning

Nödvändigt för våra legitima intressen att definiera kundtyper för våra produkter och tjänster, för att hålla vår sajt uppdaterad och relevant, för att utveckla vårt företag och för att informera vår marknadsföringsstrategi

För att föreslå och rekommendera dig gods och tjänster som kan vara av intresse för dig

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Teknisk
(d) Användning
(e) Profil

Nödvändigt för våra legitima intressen att utveckla våra produkter/tjänster och för att få vårt företag att växa

 

Marknadsföringskommunikationer 

Du kan komma att få marknadsföringskommunikation om du har:

• Begärd information från oss eller köpta gods eller tjänster från oss;
• om du angav dina uppgifter och kryssade i rutan vid ingångspunkten gällande dina uppgifter i syfte att erhålla marknadsföringskommunikation; samt
•att du i varje fall inte har avslutat prenumeration på denna marknadsföring.

Samtliga tredjerparter som deltar i marknadsföringsaktivitet med oss eller som på vårt bevåg gör så med får fulla vetskap, och som kommer att tillkännages till dig tydligt innan din involvering. 

Du kan närsomhelst be oss eller tredjeparter att sluta skicka dig marknadsföringsmeddelanden genom att följa länkarna om avprenumeration som skickats till dig ELLER genom att mejla oss på info@naf-ulk

När du avprenumererar på marknadsföringskommunikationer kommer det inte att gälla persondata som delgetts till oss som results av produkt/tjänst-köp, garantiregistrering, upplevelse av produkt/tjänst eller någon annan transaktion.

 

 

ändring av syfte

Vi kommer bara att använda din persondata i de syften vi samlat den för, om inte vi skäligen anser att vi behöver använda av annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du önskar att få veta mer om hur behandlingen av det nya syften är förenligt med det ursprungliga syftet, vänligen mejla oss på info@naf-uk.com

Om vi behöver använda din persondata i syfte som är orelaterat till det vi samlade datan för, kommer vi att notifiera dig och förklara de rättsliga grunderna för processande.

Vi kan komma att behandla din persondata utan din vetskap eller godkännande när detta krävs eller godkänns av lagen.

 

5. TILLKäNNAGIVANDEN AV DIN PERSONDATA

We kan komma att dela din persondata med de parter som nämns nedan i syften som anges i paragraf 4 i tabellen ovan:

 • Andra företag i vår grupp som levererar tjänster inom IT- och systemadministrering och som åtar sig rapportering om ledarskap.
 • Tjänstleverantörer som levererar tjänster inom IT- och systemadministrering.
 • Professionella rådgivare såsom jurister, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som erbjuder konsultationer, bankaffärer, rättsliga-, försäkringsrelaterade- och redovisningstjänster.
 • HM Revenue & Customs, reglerare och andra myndigheter som är baserade i Storbrittanien och andra relevanta juristdiktioner som kräver rapportering av processande aktiviteter under vissa omständigheter.
 • Företag som deltar i marknadsundersökningar antingen med oss eller på vårt bevåg och vilkas uppgifter helt kommer att delges.
 • Tredjeparter till vilka vi säljer, transfererar eller slår ihop delar av vårt företag eller våra tillgångar.

Vi kräver att alla tredjeparter till vilka vi överför din data respekterar säkerheten kring din persondata och att den behandlas i enlighet med lagen. Vi tillåter bara dessa tredjeparter att behandla din persondata i specifika syften och i enlighet med våra instruktioner.

 

6. INTERNATIONELLA öVERFöRINGAR

Vi överför inte din persondata utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetet (EES).

 

7. DATASäKERHET

Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtägrder för att förhindra att din persondata förloras av olyckshändelse, att den används eller görs tillgänglig på ett oauktoriserat sätt, förändrat eller tillkännagivet. Utöver det begränsar vi åtkomst till din persondata till de anställda, agenter, konsulter eller andra tredjeparter som har ett affärsmässigt behov att besitta sådan data. De kommer endast att behandla din persondata enligt våra instruktioner och de är sekretessbelagda.

Vi har implementerat procedurer för att åtgärda samtliga misstänkta överträdelser inom persondata och kommer att notifiera dig och samtliga vederbörande reglerare om överträdelser, i de fall vi är rättsligt ålagda att göra det.

 

8. DATABEVARING

Vi kommer bara att bevara din persondata så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de syften vi samlade den för, vilket inkluderar de syften att tillgodose rättsliga-, bokföringsrelaterade- eller rapporteringskrav.

För att avgöra den lämpliga tiden för innehav av persondata, beaktar vi mängd, natur, och känslighet i persondatan, den potentiella risken för skada av oaktoriserat användande eller tillkännagivanden av din persondata, i vilket syfte vi behandlar din persondata och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, och de tillämpbara rätttsliga kraven.

Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (vilket inkluderar kontakt, identitet, finansiell- och transaktionsdata) i sex år efter att de upphört vara kunder i skattesyften.

Under vissa omständigheter kan du be oss att ta bort din data: se nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera din persondata (så den inte längre associeras till dig) för research eller i statistiska syften, och då kan vi komma att använda denna informationen i obestämd tid utan att meddela dig ytterligare.

 

9. DINA JURIDISKA RäTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du, enligt dataskyddslagen, rättigheter i relation till din persondata. Detta inkluderar rätten till:

 • Att begära åtkomst till din persondata.
 • Att begära korrigering av din persondata.
 • Att begära borttagning av din persondata.
 • Att motsätta dig behandling av din persondata.
 • Att begära restriktion av din persondata.
 • Att begära överföring av din persondata.
 • Rätten att återta samtycke.

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-reg

Om du önskar utöva någon av dessa ovannämnda rättigheter, vänligen maila oss på info@naf-uk.com

Du kommer inte att behöva betala avgift för att komma åt din persondata (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Vi kan dock komma att ta ut en skälig avgift om din efterfrågan är tydligt obegrundad, repetetiv eller excessiv. Vi kan också vägra att följa din efterfrågan under dessa omständigheter.

Vi kan komma att beägra specifik information av dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och för att försäkra din rätt att komma åt din persondata (eller för att utöva någon av dina rättigheter). Det här är en säkerhetsåtgärd för att garantera att din persondata inte delges till någon som inte har rätt att erhålla den. Vi kan också komma att kontakta dig för att be dig om ytterligare information i relation till din begäran, för att påskynda vår respons.

Vi försöker att svara på alla legitima begäranden inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad, om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort flera begäranden. I sådana fall kommer vi att notifiera dig och hålla dig uppdaterad.

 

10. TREDJEPARTLäNKAR

Den här webbsidan kan komma att inkludera länkar till tredjepart webbsidor, plug-in och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller genom att aktivera dessa förbindelser kan du ge tredjeparter tillåtelse att samla data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjeparters webbsidor och är inte ansvariga deras utlåtanden om sekretess. När du lämnar vår webbsida uppmuntrar vi dig att läsa sekretessnotiserna på samtliga webbsidor du besöker.

 

11. KAKOR

Du kan ställa in din webbläsare att neka alla eller vissa webbläsarkakor, eller att notifiera dig när webbsidan tillåter eller använder kakor. Om du stänger av eller nekar kakor, vänligen notera att vissa delar av denna webbsidan blir otillgängliga eller inte funger rätt.  För mer information om kakorna, vänligen se www.naf-equine.eu/uk/cookies.jsp