× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN
Our aim is to support your horse’s healthy joints
Our aim is to support your horse’s healthy joints
Our aim is to support your horse’s healthy joints

LEDER PRODUKTER

NAFs mål är att främja dina hästs friska leder

Ledhälsa är en särskilt viktig faktor för både tävlings- och fritidshästar. Oavsett vilket arbete hästen utför, så kan ledflexibilitet äventyras, vilket kan medföra svaghet och stelhet. Det är viktigt att inte bara se till igenkänningsbara ingredienser såsom glukosamin och kondroitinsulfat som ingrediensen i en ledprodukt. Det är på vilket sätt dessa ämnen är sammansatta, som för skillnad och som gör att ledprodukten SUPERFLEX skiljer sig från mängden.