Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Zsófia Czmorek och Olala

"Olala är ett mycket stoigt sto, som ibland kan vara svår att hantera. Hon är särskilt svår vid brunst, men tack vare Oestress är hon mycket mer balanserad och hanterbar! Jag upplever att Oestress är ett tillskott som skapats speciellt för Olala, och hon är mindre som en drake när hon använder detta mirakeltillskott!"