Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Elodie Muller och Poppy

"Poppy är ett ungt sto och hennes brunster var ofta smärtsamma och vi kan se en tydlig lättnad när hon utfodras med Oestress, speciellt under de första dagarna av hennes cykler. Poppy har en enorm personlighet och visar massor av uttryck, hon är väldigt livlig och sprudlande och en riktig kämpe. Vi ger Oestress dagligen för att hjälpa henne att hantera sina känslor på ett positivt sätt."