Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Ellie Hastings och Darna

"Efter att ha ägnat 18 månader åt att försöka förstå vår Darnas beteende utan hormonella åtgärder, bestämde vi oss för att vi ville prova ett tillskott för att hjälpa henne. Vi har alltid varit stora NAF-fans och har använt flera NAF-produkter och Five Star Oestress stod ut som något med en naturlig ingrediensbas och som inte skulle påverka hennes magtarmbalans. Förbättringen i hennes beteende har varit otrolig och hon är mer fokuserad och mindre temperamentsfull."