× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
MAAK HET VERSCHIL

Privacy

1. INLEIDING

In deze privacyverklaring vindt u details over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via uw gebruik van onze site www.naf-equine.eu/uk. Met inbegrip van alle informatie die u via onze site verstrekt wanneer u een product of dienst koopt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of deelneemt aan een prijstrekking of prijsvraag.

Door uw gegevens aan ons te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 13 jaar. 

Greencoat Ltd. T/A NAF is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (in deze privacyverklaring aangeduid als "wij", "ons" of "onze").

Contactgegevens
Onze volledige gegevens zijn:
Volledige naam van de rechtspersoon: Greencoat Ltd. T/A NAF
Emailadres:
info@naf-uk.com
Postadres: Unit 4-5 Wonastow Road Industrial Estate West, Monmouth, NP25 5JA

Als u niet tevreden bent met een aspect van de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). Wij zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt als u toch een klacht heeft, zodat wij kunnen proberen deze voor u op te lossen.

Het is van groot belang dat de informatie die wij over u hebben, juist en actueel is. U kunt uw persoonlijke informatie op elk moment bijwerken door een e-mail te sturen naar info@naf-UK.com of door te klikken op de link onderaan de e-mails die u van ons ontvangt.

 

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U

Persoonsgegevens betekent alle informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen geanonimiseerde gegevens.

Wij kunnen bepaalde soorten persoonsgegevens over u als volgt verwerken:

 • Identiteitsgegevens kunnen bestaan uit uw voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens kunnen onder meer uw factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers zijn.
 • Financiële gegevens kunnen uw bankrekening- en betaalkaartgegevens omvatten.
 • Transactiegegevens kunnen details bevatten over betalingen gedaan aan ons bedrijf en andere details over door u gedane aankopen.
 • Technische gegevens kunnen bestaan uit uw inloggegevens, internetprotocoladressen, browsertype en -versie, browserplug-in types en -versies, tijdzone-instelling en locatie, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze site.
 • Profielgegevens kunnen bestaan uit uw aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten over de manier waarop u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens kunnen uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren omvatten. Derden die hierbij betrokken kunnen zijn, zullen aan u bekend worden gemaakt.

Wij kunnen ook geaggregeerde gegevens uit uw persoonsgegevens verwerken, maar deze gegevens onthullen uw identiteit niet en zijn als zodanig op zich geen persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw Gebruiksgegevens bekijken om het percentage te berekenen van websitegebruikers die een specifieke functie van onze site gebruiken. Indien wij de Geaggregeerde Gegevens koppelen aan uw persoonsgegevens zodat u aan de hand daarvan kunt worden geïdentificeerd, dan worden deze behandeld als persoonsgegevens. 

Gevoelige Gegevens
Wij verzamelen geen Gevoelige Gegevens over u. Gevoelige gegevens zijn gegevens die informatie bevatten over uw ras, etnische afkomst, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Wij verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 

 

 

3. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Wij verzamelen gegevens over u via een aantal verschillende methoden, waaronder:

Directe interacties: U kunt gegevens verstrekken door formulieren op onze site (of anderszins) in te vullen of door met ons te communiceren per post, telefoon, e-mail of anderszins, onder meer wanneer u:

 • onze producten of diensten bestelt;
 • zich abonneert op onze diensten of publicaties;
 • ons verzoekt om middelen of marketing naar u te sturen;
 • meedoet aan een wedstrijd, prijsvraag, promotie of enquête; of
 • ons feedback geeft.

 

Geautomatiseerde technologieën of interacties: Wanneer u onze site gebruikt, kunnen wij automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en gebruikspatronen. Wij verzamelen deze gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid op www.naf-equine.eu/uk/cookies.jsp voor meer details.

 

Derde partijen of publiek beschikbare bronnen: Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

 

- buiten de EU gevestigde aanbieders van analyses, zoals Google

 

 

 

4. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer dat wettelijk is toegestaan. De meest voorkomende vormen van gebruik van uw persoonsgegevens zijn:

 • Waar wij het contract tussen elkaar moeten uitvoeren.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een gelieerde derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.
 • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, anders dan in verband met het verzenden van marketingcommunicatie naar u via e-mail of sms. U heeft het recht om uw toestemming voor marketingcommunicatie op ieder moment in te trekken door ons een e-mail te sturen naar: info@naf-uk.com

 

Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Hieronder volgt een beschrijving van de manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en de rechtsgronden waarop wij die gegevens zullen verwerken. Waar nodig hebben wij ook uitgelegd wat onze legitieme belangen zijn.

Wij kunnen uw persoonsgegevens op meer dan één rechtmatige grond verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Stuur ons een e-mail op info@naf-uk.com voor meer informatie over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken, indien in de onderstaande tabel meer dan één rechtsgrond is vermeld.

Doel/Activiteit

Soort gegevens

Rechtmatige grondslag voor verwerking 

Om u als nieuwe klant te registreren

(a) Identiteit
(b) Contact

Uitvoering van een contract met u

Om uw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief:
(a) betalingen, vergoedingen en kosten te beheren
(b) aan ons verschuldigde gelden te innen en terug te vorderen

(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om aan ons verschuldigde bedragen te innen

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
(a) U in kennis te stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) U te vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen

(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze administratie bij te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijsvraag of wedstrijd of om een enquête in te vullen

(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien

Om ons bedrijf en onze site te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om u relevante inhoud en advertenties aan te bieden en de doeltreffendheid van onze advertenties te meten en te begrijpen 

(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen

Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) Technisch
(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze site actueel en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn

(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien

 

Marketingcommunicatie 

U kunt marketingberichten van ons ontvangen als u:

- informatie bij ons hebt aangevraagd of goederen of diensten bij ons heeft gekocht; of
- als u ons uw gegevens hebt verstrekt en het vakje heeft aangevinkt op het moment dat u uw gegevens invoerde, zodat wij u marketingcommunicatie kunnen sturen; en
- in elk van deze gevallen heeft u er niet voor gekozen om deze marketing niet te ontvangen.

Derden die met ons of namens ons aan marketingactiviteiten deelnemen, doen dit met ons medeweten, en zullen u vóór uw betrokkenheid duidelijk op de hoogte worden gebracht. 

U kunt ons of derden op ieder moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door de afmeld-links te volgen in elke marketing e-mail die u wordt gestuurd OF door een e-mail te sturen naar info@naf-uk.com

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een product-/dienstaankoop, garantieregistratie, product-/dienstervaring of andere transacties.

 

 

Verandering van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u meer wilt weten over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u ons mailen op info@naf-uk.com

Indien wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een doel dat geen verband houdt met het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld, stellen wij u daarvan in kennis en leggen wij de rechtsgrond voor de verwerking daarvan uit.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens met de hieronder genoemde partijen moeten delen voor de doeleinden die in de tabel in punt 4 hierboven zijn vermeld:

 • Andere ondernemingen van onze groep die IT- en systeemadministratiediensten verlenen en aan leiderschapsrapportage doen.
 • Dienstverleners die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.
 • Professionele adviseurs waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.
 • HM Inkomsten & Douane, toezichthouders en andere autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en andere relevante rechtsgebieden die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten verlangen.
 • Bedrijven die met ons of namens ons deelnemen aan marktonderzoek en wier gegevens volledig openbaar zullen worden gemaakt
 • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of fuseren.

Wij eisen van alle derden aan wie wij uw gegevens doorgeven dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan dergelijke derden alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

 

6. INTERNATIONALE UITWISSELING

Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, of worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens van werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke reden hebben om van deze gegevens op de hoogte te zijn. Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons verwerken en zijn tot geheimhouding verplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte brengen van een inbreuk indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te verwezenlijken, met inbegrip van doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de vraag of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Volgens de wet moeten wij basisinformatie over onze klanten (met inbegrip van contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) tot zes jaar bewaren nadat zij geen klant meer zijn voor belastingdoeleinden.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te wissen: zie hieronder voor meer informatie.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden; in dat geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

 

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze geven u het recht om:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens op te vragen.
 • Verzoek voor correctie van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken.

U kunt meer over deze rechten zien op:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Indien u één van de hierboven uiteengezette rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons een e-mail sturen op info@naf-uk.com

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan personen die geen recht hebben op de ontvangst ervan. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u informeren en u op de hoogte houden.

 

10. LINKS VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

 

11. COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u een waarschuwing krijgt wanneer websites cookies instellen of gebruiken. Indien u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, zie www.naf-equine.eu/uk/cookies.jsp