× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Ordlista Reproduktionstermer

Artificiell Inseminering (A.I.)

När sperma från en hingst manuellt förs in i stoets livmoder vid en optimal tidpunkt för befruktning

Befruktning

Föreningen av spermie och ägg, vilket leder till dräktighet

Embryo Transfer

När ett embryo förs in i livmoderhålan, vanligtvis med hjälp av en kateter via livmoderhalsen. Innebär befruktning av ett ägg från ett donatorsto, där embryot sedan flyttas till ett mottagarsto, som bär, föder och vårdar fölet.

Epididymal Frysning

Insamling och frysning av spermier från epididymis(bitestikel) efter kastrering eller hingstens död.

Epididymis/bitestikel

Ett långt, kraftigt vridet rör böjt runt baksidan av varje testikel. Den lagrar spermier och transporterar spermier från testiklarna.

Färsk/Kyld/Frusen Semin

Efter tappning av hingsten kan sperman användas färsk eller kyld, eller frysas för att användas vid ett senare tillfälle.

Färsk sperma måste användas omedelbart, så stoet måste finnas i nära anslutning till hingsten.

Genom att långsamt kyla sperman till kylskåpstemperatur(5°C) går den att använda inom 24-48 timmar.

Frysning sker genom lagring i flytande kväve vid -196°C. Livslängden för fryst sperma tros vara nästan obegränsad så länge den förvaras korrekt. Fryst sperma tinas omedelbart före insemination. Det finns många fördelar med att frysa sperma när det gäller enkel timing och tillgång till hingstar globalt. Däremot är kostnaderna fler, befruktningsgraden tenderar att vara lägre jämfört med färsk sperma och vissa hingstar producerar sperma som inte är lämplig att frysa. Frysning av sperma utvecklades initialt för att påskynda den genetiska förbättringen av lantdjur och är en väletablerad praxis inom boskapsuppfödning. Inom hästaveln har det blivit populärt eftersom det möjliggör ett större urval av hingstar, från hela världen, då man inte fysiskt behöver transportera hästarna. Det tillåter även insemination vid en optimal tidpunkt för stoet och bidrar till att bevara raser och önskade genetiska egenskaper.

Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)

Mikroinjektion av en enda spermiecell i cytoplasman hos en mogen äggcell, vilket resulterar i befruktning. Detta inkuberas tills ett embryo bildas. Embryot implanteras sedan antingen tillbaka i donatorstoet (autoöverföring) eller i ett mottagarsto genom embryo transfer. Alternativt kan embryot frysas för överföring vid ett senare tillfälle.

Morfologi

Storleken och formen på spermierna. Normala spermier har ett ovalt huvud med en lång svans. Defekter kan innefatta ett missformat huvud, krokig eller dubbel svans. Spermiemorfologiresultat rapporteras som procentandelen spermier som verkar normala när sperma studeras i mikroskop. Spermiemorfologins roll för att förutsäga fertilitet är oklar, såvida inte 100 % är onormala. Närvaron av stora mängder morfologiskt onormala spermieceller kallas teratozoospermi.

Motilitet

Spermiers rörelse och simning. Detta måste ske för att nå ägget för befruktning. Dålig motilitet kallas astenozoospermi och är en av de faktorer som bidrar till infertilitet.

Koncentration av Progressiv Motila Spermier (PMSC)

Andelen spermier som simmar snabbt i en rak linje. En mer exakt uppskattning av spermakvalitet än total rörlighet. En poäng på <50 % anses generellt vara för dålig för frysning av sperma.

Könsbestämd sperma

Separering av X (hona) och Y (hane) kromosombärande spermier för att förvälja fölets kön. Sperman separeras med flödescytometri baserat på mängden DNA, vilket skiljer sig mellan de två könskromosomerna. 2020 föddes ett Suffolk Punch-sto, vars kön hade förutbestämts på detta sätt. Denna nya teknik kan visa sig vara avgörande för att bevara några av de utrotningshotade raserna.

Viabilitet/duglighet

Andelen friska levande spermier utan förekomst av defekter som kan påverka chanserna till befruktning. En mer exakt mätning av fertilitet än totalt antal spermier. Kan också användas för att beskriva en dräktighet som har en chans att gå full tid och resultera i ett föl.

Den innovativa tekniken kring hästens reproduktion och fertilitet utvecklas och förbättras ständigt. Spermakvalitet är en av de största begränsande faktorerna för framgången med dessa nya metoder. Riktad näring har en viktig roll för att stödja spermiernas hälsa och upprätthålla libido hos hingstar.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt