× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Fertility Fältstudie – Sammanfattning

Hore K.A, Larkins N.L, Handy G. (2020): The potential of a complementary feed to improve fertility rates in stallions.

Användning: Det finns ett otillfredsställt behov av att maximera fertiliteten hos hingstar genom kostintervention för att förbättra genetisk mångfald och överlevnadsförmåga hos sällsynta raser. Vidare finns det potential att förbättra det kommersiella värdet för den enskilda hingsten och främja framgången för sporthästar. Fördelar avseende välfärd och miljö kan också ses genom att minska kravet på globala transporter av hingstar.

Inledning: De senaste framstegen inom fertilitet, särskilt inom artificiell insemination (A.I.), har förbättrat framgångsfrekvensen inom hästavel. Men subfertila hingstar, både genom spermakvalitet och fertilitetsbegränsande beteende, hämmar den genetiska och kommersiella framgången. Forskning har visat att fodertillskott kan förbättra fertiliteten, med evidens för en rad näringsämnen inklusive l-karnitin, selen, vitamin E, zink och dokosahexaensyra (Stradaioli et al 2004, Brinsko et al 2005, Contri et al 2011). Syftet med fältstudien var att bedöma effektiviteten av ett nytt kompletteringsfoder som inkluderar dessa näringsämnen i en adaptogen örtblandning för att förbättra spermaegenskaperna i färsk, kyld och tinad sperma och främja hingstbeteende. Att förbättra rörligheten för sperma efter upptining har positiva konsekvenser för, i synnerhet, ny teknik så som könsbestämning av sperma.

Material och metoder: Åtta hingstar rekryterades med subfertilitet som kriterium. Subfertilitet definierades som dålig libido, hög ålder eller dåliga spermaegenskaper inklusive morfologi, motilitet och koncentration, i färsk, kyld och fryst sperma. Medelåldern var 13 år (5-25 år), och raserna inkluderade varmblod (5), fullblod (2) och Gypsy Cob (1). Resultaten poängsattes av stuterichefen via frågeformulär. Kompletteringsfodret utfodrades under en betäckningssäsong och jämfördes med föregående år. Hingstarna hade tidigare inte fått något tillskott alternativt ett enkelt tillskott av vitamin E och selen, som avbröts före fältstudien.

Resultat: Spermans egenskaper visade en signifikant (p <0,05) förbättring, med ökad koncentration, rörlighet och progressivt rörliga spermier (PMSC). Enskilda observationer inkluderade en förlängd betäckningssäsong med större följsamhet hela tiden (Fig 1). Otillräckliga data samlades in för att kunna bedöma hingstbeteende. Ytterligare kraft, uthållighet och sexuellt intresse rapporterades i observationer av hingstar som tidigare uppvisat ett fertilitetsbegränsande beteende.

Slutsats: Enkätresultat och observationer från hingsthållare visade en potentiell fördel av att komplettera avelshingstar med kompletteringsfodret. Framförallt ger förbättringar i motilitet efter upptining en möjlighet för dieten att stötta tekniska framsteg inom hästens reproduktion, vilket förbättrar hingstens värde samtidigt som det förbättrar välfärden med ett minskat behov av upprepade betäckningar samt globala transporter av hingstar. Forskning pågår för att utöka kvantitativ dataanalys i framtiden.

Referenser:

Magisk Lugnande

Fig 1. Comparison of PMSC from ‘Black Pudding’ during 2018 (Vit E only) and 2019 (trial supplement)

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt