× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

En magisk lugnande formel

Mer än bara Magnesium

Kate Hore RNutr(Animal), Chefsnutritionist vid NAF

Om du tror att din häst kan vara i behov av ett lugnande tillskott har du förmodligen redan läst en hel del tvetydiga råd om vad som är det bästa alternativet. Inget ämne är så delat som magnesium. Har det en lugnande effekt på hästar, borde vi använda det, är det verkligen sederande?

Så bör du överväga magnesium som tillskott? Både ja och nej. Precis som allt annat i naturen är det inte riktigt så enkelt. Magnesium spelar utan tvekan en roll, men att det skulle vara hela lösningen är att förenkla lite för mycket, oavsett om du är för eller emot. Magnesium är ett viktigt näringsämne, involverad i många olika funktioner i kroppen, framförallt i hjärnan och skelettmusklerna. Mineralets roll för muskelspänning hos häst finns dokumenterat i vetenskaplig litteratur redan från 1930-talet medan studier på andra arter har visat att magnesiumbrist kan orsaka högt blodtryck, depression och oro. Så kan vi applicera den kunskapen på hästar? Med tanke på att vårgräset innehåller låga nivåer av magnesium och att det förloras via hästens svett, kan det vara en förklaring till de ”vårkänslor” många hästägare är bekanta med? Feedback tyder i alla fall på ett stark samband.

Magisk Lugnande

Ny forskning på hästar har visat motsägande resultat för ren magnesium och dess lugnande effekt. Det verkar som att en del hästar blir hjälpta men andra inte. Detta tyder på att enbart magnesium inte ger alla pusselbitarna som en del av våra hästar behöver. En ensam ingrediens fungerar inte för alla, så hur fyller vi i luckorna? Som alltid, så har moder natur svaret.

Genom att utnyttja de unika fytokemikalier som finns i naturen kan vi främja ett lugnt uttryck. örternas roll inom beteende och lugnande är väl etablerad både inom vetenskap och traditionell örtmedicin. Utmaningen är att få till den rätta blandningen. Naturen är komplex, där varje växt tillhandahåller en bredd av kemiska komponenter, och det tar årtionden av erfarenhet att veta hur man effektivt kombinerar dessa element för att ge det önskade svaret. Precis som med magnesium fungerar inte en ört för alla hästar. Däremot genom att kombinera rätt sammansättning av örter med en påfyllning av hästens dagliga magnesiumbehov kan vi få fram pålitliga, repeterbara resultat för hästars lugn och kognitiva hälsa. Kognitiv hälsa är viktigt, eftersom när vi stöttar hästens inlärningsförmåga hjälper vi den att förstå vad som begärs av den och när den förstår det kan den också utföra uppgiften.

Denna teori, att kombinera viktiga örter med magnesium till oroliga hästar, testades nyligen när vi gav Royal Agricultural University(RAU) i uppdrag att testa tänkbara nya sammansättningar av NAF Five Star Magic. Projektet varade i 2 år och leddes av Dr Andrew Hemmings, en av Storbritanniens främsta experter inom kognition och beteende hos häst. Denna oberoende, placebo-kontrollerade crossover-studie tittade på effektivitet avseende både oro och inlärning i ett urval av hästar som valts ut för sitt reaktiva beteende. Resultatet visade att två av de testade sammansättningarna, med olika örter som huvudingredienser, gav en statistisk signifikans och en stark trend för förbättring inom dessa områden. Vad som var särskilt glädjande var att studien även letade efter tecken på en sederande effekt, vilket man inte kunde hitta. Därför, även om det ibland påstås att magnesium i kosten kan ha en dämpande effekt, utan bevis för det, kunde denna studie på ett slutgiltigt sätt visa att de unika sammansättningarna som testades inte hade någon skadlig effekt alls.

Vi är så glada för teamet vid RAU, då både studieprotokollets styrka och de robusta resultaten har gjort att studien nu publicerats i en referentgranskad tidskrift. Dessa resultat har vidare lett till utformandet av den nya och förbättrade NAF Magic serien med lugnande tillskott, vinnare av BETA International 2019 Innovation Award.

Så om du letar efter ett lugnande tillskott till din häst och försöker ta beslut utifrån alla motstridiga råd, så är vårt råd att inte lägga för stor vikt vid enskilda ingredienser, oavsett om det är magnesium, örter, stöd för magen eller något annat. Tro snarare på den synergistiska styrkan hos en naturlig blandning, men lita också på beprövade vetenskapliga resultat. Vänd dig till ett företag du litar på, som genom sina 35 års forskning och utveckling kan leverera en magisk produkt.

Vi tycker att Dr Andy Hemmings sammanfattar det på ett perfekt sätt;

"Det finns ett verkligt behov av ett lugnande som faktiskt fungerar och förbättrar hästens kognitiva profil, men som framförallt inte medför en sederande effekt... Det kommer fortfarande vara din häst, men bara lite mer träningsbar."

H. Roberts, A. Stevenson and A. Hemmings (2018) Effect of three magnesium based feed supplements on inferred measures of dopamine activity and cognition: a pilot study. Proceedings of the 14th International Conference, Rome, Italy

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt