× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Azoturia - Korsförlamning

Kate Hore RNutr(Animal). Snr Nutritionist at NAF

Azoturia eller korsförlamning kan drabba alla hästar, även om ston verkar vara mer mottagliga. Oftast ser man korsförlamning hos hästar som sätts igång hastigt efter en viloperiod utan samtidig anpassning av fodermängd. Tillståndet kallades tidigare för måndagssjukan. Detta eftersom arbetshästarna generellt vilade på helgerna och symptomen vanligen visade sig på måndag morgon.

Stomach diagram

Symptom uppträder vanligen strax efter ansträngande träning. Som ryttare kan man märka att hästen inte rör sig korrekt eller har svårt för att gå framåt. Att fortsätta arbetet kommer bara att förvärra problemet och kan till och med orsaka permanenta skador på muskelvävnaderna. Korsförlamning är mycket smärtsamt eftersom musklerna krampar, vilket gör det svårt för hästen att röra sig. Betydande muskelskador orsakas av enzymaktivitet som leder till nedbrytning av muskelvävnad, vilket kan ses som en röd färgförändring i urinen på grund av myoglobin från muskeln. Tillståndet kan i värsta fall även leda till irreversibel njurskada och bör ses som en allvarlig sjukdom. Nyare forskning har visat att de flesta hästarna som nu drabbas av korsförlamning har Equine Polysaccharide Storage Myopathy (EPSM), vilket resulterar i extrema nivåer av glykogen och polysackarider i muskelcellerna. Detta går att diagnostisera via biopsi, där prover vanligen tas från området kring svansen.

Foderstater med mycket kolhydrater är en riskfaktor för utveckling av korsförlamning, framförallt om det ingår en stor andel stärkelserika komponenter så som havre, även om detta är allt mer ovanligt idag. Risken för korsförlamning kan minskas genom begränsad tillförsel av stärkelse och kolhydrater och en högre andel fett. Den ideala foderstaten är baserad på fiber eller grovfoder, ungefär 2% av hästens kroppsvikt, med gott om smältbar energi från fett och mindre än 10% av daglig smältbar energi från stärkelse. Den totala mängden energi bör också anpassas efter individens behov för att undvika övervikt. Detta tillsammans med en gradvis ökning av arbete och betestid samt reducerad mängd kraftfoder vid vila, bör minska förekomsten av korsförlamning.