× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Sommareksem

Kate Hore RNutr(Animal). Snr Nutritionist vid NAF

Med sommaren kommer längre dagar, bättre väder och mer möjligheter till att rida. Men för våra hästar är det inte enbart goda nyheter. Precis som vi kan vara känsliga för hösnuva och andra sommarrelaterade hälsoproblem, är vissa hästar och ponnyer mer mottagliga för allergier och intoleranser relaterat till det fina vädret. Ett av de vanligaste problemen är sommareksem.

Fang Nyheter

Sommareksem, även känt som Summer Seasonal Recurrent Dermatits (SSRD), är en allergisk reaktion vid bett från svidknott. Symptom visar sig oftast som intensiv klåda, framförallt längs med manen och vid svansroten, men hästen kan även klia huvudet och magen. Håravfall och ömma, inflammerade hudområden kan ses, liksom upphöjd och förtjockad hud om tillståndet förvärras. Naturligtvis kommer dessa hästar även vara särskilt irriterade av flygande insekter, i synnerhet av de små svidknotten.

Forskare har hittat en genetisk koppling till sommareksem, vilket skulle kunna förklara varför vissa raser verkar vara mer benägna att drabbas, tex Shetland, Shire, Welsh och Hackney. Forskning visar även på vikten av tidig exponering för allergenet för att sätta igång individens naturliga försvar. En stor andel av importerade Islandshästar har besvär med sommareksem då svidknotten inte finns på Island och hästarna därav inte utsätts för allergenet tidigt i livet.

Korrekt hantering kan vara en stor hjälp för de som lider av sommareksem. Prova att hålla hästen inomhus i en ren box med god ventilering under dagen då svidknotten är som mest aktiva och istället släppa ut hästen nattetid. Vid utevistelse välj om möjligt ett öppet och gärna kuperat fält som möjliggör en konstant bris. Undvik stillastående vatten där svidknotten gärna samlas. Flugtäcken kan vara till stor hjälp och använd en effektiv flugspray. Det är även rekommenderat att se över dieten för att säkerställa optimalt stöd av riktad nutrition för en hälsosam hud från insidan ut.

Via några enkla steg avseende hantering och diet kan vi förhoppningsvis hjälpa alla våra hästar och ponnyer att njuta av de långa sommardagarna lika mycket som vi gör.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt