× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Återkommande luftvägsinflammation - RAO

Kate Hore RNutr(Animal). Snr Nutritionist vid NAF

RAO (Recurrent Airway Obstruction), eller återkommande luftvägsinflammation, liknas vanligtvis vid astma hos människa och kan vara ett svårt problem att hantera. Det är ett kroniskt besvär som ofta visar sig som konsekvent hosta med näsflöde och som begränsar hästens prestationsförmåga.

Fang Nyheter

Om hästen endast har mindre besvär uppstår symptom kanske endast vid ansträngning, men inte ens mild hosta ska avfärdas som ingenting. Hästar har en väldigt svag hostreflex. En häst som hostar har därför med stor sannolikhet respiratoriska problem. Sub-klinisk respiratorisk stress ses vanligen hos arbetshästar och andningskapacitet anses ofta vara den begränsande faktorn för prestation bland tävlingshästar på elitnivå. Andningshälsa bör därför prioriteras för alla arbetande hästar och vi som ägare och tränare bör inte ignorera även enstaka hostningar.

Mer allvarliga fall kan besväras av nästan konstant väsande andning, med brusande ljud vid undersökning med stetoskop. I dessa fall ses ibland också en muskellinje längs med buken, då musklerna måste arbeta hårdare vid utandning. Normalt sett har dessa hästar inte förhöjd kroppstemperatur, men om bakterier får fäste kan det leda till infektion och behov av antibiotika. För fall med mindre påverkan på prestationsförmågan kan bronkoalveolär sköljning användas för att undersöka nivån av neutrofiler, vilket är en indikator på inflammation i nedre luftvägarna.

Ett flertal olika allergener bidrar till RAO och under sommaren kan dessa öka drastiskt. Höga nivåer av pollen och damm är vanligt under de varma månaderna, en period då många väljer att släppa sin häst på bete. Då kallas tillståndet SPAOPD (Summer Pasture Associated Obstructive Pulmonary Disease). Pollen är en vanlig trigger för respiratoriska problem, liksom mögelsporer. Då dessa finns i stort sett överallt är det svårt, om inte omöjligt, att helt och hållet undvika dem. Dessa allergener orsakar irritation och inflammation i lungornas fina inre skikt samt ger en sammandragning av bronkerna. Inflammationen leder till produktion av vätska, vilket ger ett ökat flöde av slem och brusande bröstljud.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt