× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Övergång från bete till stall

Kate Hore RNutr(Animal). Snr Nutritionist at NAF

Vintern är på väg och för de hästar som går från att ha njutit av en varm sommar på bete till daglig uppstallning innebär detta en stor omställning. Hur kan vi som hästägare hjälpa våra hästar att hantera denna förändring för att bibehålla hälsa och vitalitet genom de mörka, kalla månaderna?

Stomach diagram

Den gyllene regeln för utfodring säger att alla förändringar bör ske successivt. Detta bidrar till att den stora och komplexa tarmfloran (bakterier, jäst, svampar och protozoer), som är otroligt viktig för hästens hälsa, hålls stabil. Om möjligt bör den uppstallade tiden gradvis ökas samtidigt som utevistelsen trappas ner. Detta hjälper hästen att anpassa sig både fysiskt och mentalt. Försök hitta sätt att berika stallmiljön för att så gott det går efterlikna hästens naturliga beteende. Prova till exempel att placera grovfoder, kraftfoder, vatten och saltsten på olika platser i boxen. Detta uppmuntrar till hästens naturliga sätt att långsamt förflytta sig medan den äter, vilket hjälper till att maximera matsmältningen.

En foderstat baserad på i första hand grovfoder och fiber är det bästa alternativet för din häst under vintern. Denna diet medför inte de skadliga problem som är förknippade med utfodring av stärkelserika spannmål och bidrar till att hålla hästen sysselsatt, nöjd och med en tillräcklig tillförsel av energi för arbete och bibehållet gott skick.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt