× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Headshaking Syndrom hos häst

Kate Hore RNutr(Animal). Snr Nutritionist at NAF

Headshaking kan vara ett allvarligt och otroligt frustrerande tillstånd för din häst, dig och din veterinär. Fram tills nyligen kallades sjukdomen idiopatisk headshaking, vilket helt enkelt betydde att man inte visste vad som orsakade symptomen. Något som i sin tur endast ökade på frustrationen ytterligare för den som var drabbad. Nu har vi mer kunskap, men tyvärr verkar vi inte vara närmare något botemedel. Det finns dock sätt att hantera symptomen på, men för detta måste vi först förstå orsakerna bakom headshaking.

Stomach diagram

Tecken
Som namnet antyder innebär tillståndet att hästen skakar på huvudet, oftast våldsamt och vertikalt, snarare än i en slumpmässig riktning. Andra vanliga tecken är att hästen gnider nosen mot marken, stirrar ut i tomma intet, oro, luftvägsbesvär och att den fnyser som om den fått en insekt i näsborren. Få hästar visar alla dessa beteenden, men de två vanligaste är huvudskakningar och oro. Vår erfarenhet är att drabbade hästar alltid är mer irriterade och oroliga jämfört med hur de normalt beter sig under perioder med mindre aktiva triggers. För de flesta hästar ökar besvären också vid arbete jämfört med vila. Vissa blir så allvarligt påverkade att de är farliga att hantera eller rida.

Behandling
Eftersom det i nuläget inte finns något botemedel och veterinära behandlingar inte hjälper vid alla former av headshaking, är det viktigt att lära sig på vilket sätt man kan underlätta för sin häst. Det är viktigt att identifiera vad som utlöser besvären för att på så sätt kunna undvika eller ta bort hästens triggers. För många drabbade hästar, och i synnerhet ljuskänsliga headshakers, är det väldigt viktigt att minimera exponeringen för solljus. Det kan bland annat innebära att de får stå inomhus under dagtid och att använda huvor med UV-skydd när de är i hagen eller rids. även nosnät kan vara en hjälp för många hästar. Oavsett mask eller huva är det viktigt att introducera detta gradvis och vara uppmärksam på hur hästen reagerar, då detta inte passar alla. Vissa hästar är så känsliga för beröring i ansiktet att en huva snarare ger mer obehag än lindrar. Försök att hålla den dagliga rutinen och omgivande miljön så lugn som möjligt, då en häst med headshaking tenderar att vara mer orolig och lättstressad. Det kan hjälpa att rida väldigt tidigt eller sent för många. Detta eftersom stallmiljön ofta är lugnare och exponeringen för två vanliga triggers, solljus och insekter, oftast minskar vid dessa tider.

Riktat näringsstöd är också rekommenderat för hästar med headshaking. Trigeminus hos drabbade hästar har en lägre aktiveringströskel. Genom att tillföra näringsämnen som arbetar med nervändarna för att höja denna tröskel, kan överreaktionen i nerven minska. Naturligt näringsstöd för att bibehålla komfort kan också vara befogat då tillståndet är så starkt förknippat med smärta. Slutligen rekommenderas tillägg till kosten som kan hjälpa kroppen att skölja ut skadliga toxiner från de fria radikaler som är förknippade med smärta, inflammation och frisättning av histamin som en respons på exponering för triggerallergenet.

För den typiskt säsongsberörda hästen med headshaking rekommenderas det att införa den riktade näringen redan innan tecken börjar, eftersom underhåll av en lugn, frisk häst alltid är den bästa strategin.

Sammanfattning
Avslutningsvis kan vi förstå att Trigeminus medierad headshaking hos hästar är ett komplicerat och frustrerande tillstånd som i hög grad kan påverka livskvaliteten hos hårt drabbade individer. Men med råd från din veterinär och genom noggrann hantering av hästens rutin, arbete och kost, kan man dock hjälpa den att hålla sig lugn och bekväm året runt.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt