× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Att förstå etiketten

Kate Hore RNutr (Animal) Senior Nutritionist vid NAF

Ärligt talat så kan etiketten på ett fodertillskott vara ganska förvirrande. Har du vid något tillfälle kikat på baksidan av din burk och tänkt; "Vad betyder detta?" eller "Varför skriver de så här?". Den här korta guiden kommer hjälpa dig att förstå vad som står på etiketten och varför.

Vad är ett tillskott?

Juridiskt sett finns det inget som heter tillskott. Enligt europeisk lagstiftning är alla pulver, pellets och vätskor som vi betraktar som tillskott helt enkelt foder. De flesta betecknas som kompletteringsfoder, men ibland ses även benämningen fodermedel eller mineralfoder. Eftersom de faller under lagstiftningen för foder måste även etiketter och marknadsföring av fodertillskott följa samma strikta riktlinjer som fastställts enligt EU-förordning 767/2009. Precis som för foder krävs en detaljerad ingrediensförteckning.

Ingredienser

De flesta av huvudingredienserna klassas som foderråvaror, vilka måste anges under rubriken "Sammansättning". Kompletteringsfoder måste innehålla minst två foderråvaror, medan en ren foderråvara endast är en ingrediens. Om produkten även innehåller tekniska ingredienser listas dessa under "Tillsatser". Som tillverkare måste man inte ange mängden av varje enskild ingrediens – eftersom detta skulle avslöja varje unikt recept – men man är enligt lag skyldig att lista sammansättningen i fallande storleksordning utifrån den vikt de olika komponenterna hade vid tillverkningstillfället. Det betyder att produkten innehåller mest av det som står först och minst av det som står sist i ingrediensförteckningen.

Många oroar sig över termen tillsatser, men det finns det verkligen ingen anledning för. Inom den här kategorin hittar du många av de grundläggande mikronäringsämnena, som vitaminer och spårämnen, tillsammans med tekniska ingredienser som den probiotiska jästen Saccharomyces cerevisiae, ätbar bentonitlera och många botaniska extrakt som eteriska oljor och ört-tinkturer.

Analysera analysen

De nödvändiga analytiska beståndsdelarna kan orsaka förvirring. Enligt lagstiftningen för foder ska råprotein anges, men det är egentligen inte särskilt relevant för tillskott. Tillskott kan ha en relativt hög proteinnivå, till exempel från jäst och probiotika. Men då koncentrationen ofta är hög och doseringen därmed vanligtvis är mindre än 100 g per dag, kommer det inte att ha en betydande inverkan på det totala proteinet i kosten.

Exempel

Ägaren till en insulinresistent ponny på 400 kg har av veterinär fått rådet att undvika foder med över 10% protein, men skulle vilja stötta ponnyns matsmältning med NAF Laminaze som innehåller 14.3% råprotein.

Startdoseringen är 75g, vilket ger en total mängd protein på (75g*14.3%) 10.7g.

Det innebär strax över 10g protein av en kost som kräver 600g protein per dag för reparation och återbildning, med andra ord 2% av ponnyns dagliga behov. Vid underhållsdosering blir andelen ännu lägre. När det gäller tillskott är det därför viktigare att titta på proteinets kvalitet framför kvantitet, tex vad det tillför i form av riktad nutrition snarare än hur det ändrar den totala proteinnivån.

Aska

Aska är en annan del av analysen som kan skapa förvirring och vi har fått frågan varför vi stoppar eldavfall i våra produkter. Aska är dock bara ett annat namn för resterna av förbränning vid hög temperatur, vilket innebär mineraler. Därför har en produkt med hög andel aska också en hög andel mineraler, och om askhalten överstiger 40% klassas produkten som ett mineralfoder.

Instruktioner

Etiketten bör innehålla instruktioner för hur tillskottet bör ges och det är viktigt att dessa anvisningar följs. Framförallt om produkten är avsedd att balansera upp dieten kommer näringsämnena vara beräknade utifrån kroppsvikt och för stor giva är då både onödigt och potentiellt farligt.

Icke näringsmässig information

Etiketten på en produkt kan säga mycket mer utöver den tekniska informationen och användningsanvisningar. Titta efter kvalitetsackrediteringar som visar att produkten tillverkas enligt god standard och att den har genomgått oberoende kontroller. Det du mest troligt kommer att se är UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) eller GMP + FSA (Good Manufacturing Process + Feed Safety Assurance).

För tävlingsryttare är fodrets lämplighet, inklusive tillskott, otroligt viktigt. BETA är ett unikt system som visar att produkterna är grundligt testade och lämpliga i samband med tävling. Titta på etiketterna efter BETA NOPS logga och på BETAs hemsida hittar du alla ackrediterade företag. För att säkerställa bästa praxis inför tävling uppmanas ryttare att anteckna produktens batchnummer, som finns angivet på förpackningen, i en loggbok över foder och tillskott.

Stomach diagram

Samtliga produkter i NAFs sortiment här i Sverige är även märkta med en BDS logga. BSD är en svensk branschorganisation, där medlemmarna tillsammans är språkrör ut mot olika myndigheter och intresseorganisationer i Sverige, kring frågor som berör tillskott, foder och utvärtesprodukter. BSD lägger stor vikt vid att medlemsföretagen följer svensk lagstiftning, gällande marknadsföringsregler och i likhet med BSD baserar sin verksamhet på kunskap, erfarenhet och goda djuretiska värdegrunder. Märkning av tävlingskarens skall även finnas på produktens etikett som information och trygghet för alla ryttare och tränare.

Med all rätt är miljömässiga val allt viktigare för oss och våra kunder, och även här kan märkningen hjälpa. även om det fortfarande finns utmaningar när det kommer till att minska vår plastförbrukning, kan vi komma långt genom att se till att de förpackningar vi använder är lätta att återvinna. På NAF är vi glada att kunna säga att alla våra burkar och flaskor är gjorda av återvinningsbart material. Leta efter logotypen med de gröna pilarna på etiketten och återvinn tomma förpackningar.

Stomach diagram

Slutligen bör alla förpackningar för tillskott inkludera batchnummer, bäst före datum, artspecifikation och förvaringsanvisningar för säker användning och spårbarhet. Tillverkarens kontaktuppgifter måste också ingå för att se till att de, om nödvändigt, kan kontaktas direkt. Avslutningsvis kan man säga att ett korrekt märkt tillskott kommer att vara transparant och informativt för dig, så att du kan göra rätt val för din häst.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt