× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Utfodring vid avel

Kate Hore RNutr(Animal). Snr Nutritionist at NAF

Att anpassa foderstaten på rätt sätt för ett avelsbestånd, oavsett sto, föl eller unghäst, är grundläggande för att säkerställa en frisk unghäst och att denna i slutändan blir en stark och sund häst eller ponny som vuxen. Men detta betyder inte att vi behöver fodra med stora mängder energirika avelsfoder – tvärtom kan överutfodring orsaka fler problem än det löser, hos både sto och unghäst.

Stomach diagram

Om du planerar att betäcka ditt sto bör hon ha bra hull, utan att vara överviktig. Dock kan en väldigt vältränad tävlingshäst med fördel få en lite lugnare period strax innan betäckning.

I början av dräktigheten behöver stoet endast minimalt med extra energi, men det är fortfarande viktigt med en balanserad tillförsel av vitaminer och mineraler för att säkerställa en hälsosam tillväxt hos fostret. Längre fram i dräktigheten, när fostertillväxten ökar, är det på liknande sätt viktigt att mikronäringsämnen tillförs utan överdriven viktökning, då detta kan vara farligt. Fetma hos dräktiga ston kan leda till svårigheter att föla, minskad mjölkproduktion, negativ tillväxt hos fölet och till och med att fölet kastas. Efter fölning däremot medför laktationen ett kraftigt ökat behov av både energi och protein. Men eftersom den naturliga fölningen ofta sammanfaller med våren och rikliga mängder gräs, är det sällan nödvändigt att ge energitäta foder, så länge sto och föl får njuta av livet på bete.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt