× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Fång (Laminit)

Ett av de mest välkända problemen bland såväl hästar som ponnyer är fång. Vi känner alla till den typiska sågbocks-ställningen hos en fånghäst, men de finns många olika fysiska orsaker bakom problemet.

It är ett suffix som står för inflammation, vilket betyder att laminit helt enkelt är ett annat ord för inflammation i hovens lameller. Lamellerna är fina strukturer mellan hovväggen och de inre benstrukturerna i hoven. Generellt kan fång delas in i tre kategorier: överbelastning, Inflammatorisk och Metabol.

För att kunna behandla varje enskilt fall på rätt sätt är det viktigt att utreda vad som ligger bakom fångproblematiken. även om orsaken kan variera leder det dock till samma resultat i form av inflammation i lamellerna. Detta ger ett försämrat blodflöde till lamellerna, vilket leder till syrebrist och, om det inte åtgärdas, nekros(celldöd) i området. Intakta lameller hindrar hovbenet från att rotera. Vid fång kan därför hovbenet börja rotera och ibland till och med sjunka om åtgärder inte sätts in tillräckligt snabbt.

Fang

Akuta fall av fång har ett snabbt förlopp och är ofta relaterat till ett överdrivet intag av stärkelserika kolhydrater, medan kroniska fall oftare orsakas av metabola problem och har i regel konstanta återfall. Detta kan ses som en ring på hästens hovar och det krävs noggrann hantering och eventuell medicinering för att minska smärtan och behandla de underliggande metabola problemen.

Både hästar och ponnyer kan drabbas. Trots våra fördomar om den lilla tjocka ponnyn med fettnacke, så kan även varmblodiga dressyrhästar utveckla fång. Dieten är en väldigt viktig del i att förebygga fång och att begränsa intaget av stärkelse till fördel för mer fiber kan hjälpa. Men tänk på att en begränsning av bete kan leda till näringsmässiga brister. Samarbeta därför med din veterinär för att hitta en bra diet för just din häst.

Korrigerande verkning kan också göra en betydande skillnad, framförallt hos hästar med förändrad hovtillväxt eller där hovbenet har roterat. Det är också viktigt att komma ihåg att fång kan uppstå i alla hovar, även om det oftast ses i framhovarna. Vid metabol fång kan veterinär behandling behövas, eftersom både PPID och EMS är stora riskfaktorer, men det finns idag många lösningar för att passa din hästs unika behov.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt