× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Fång - Nyheter

Kate Hore RNutr (Animal)

Ny forskning som genomförts som ett samarbete mellan Animal Health Trust, Royal Veterinary College och Rossdales Equine Hospital har överraskande visat att fång är mycket vanligare förekommande än vi tidigare trott. även om vi är medvetna om att våren utgör en större risk bör det klassas som ett året runt-problem. En undersökning med över tusen hästar och ponnyer visade att en av tio hade haft fång vid minst ett tillfälle det senaste året, vilket gör det lika vanligt som kolik. Så vad bör vi vara uppmärksamma på?

Fang Nyheter

Den klassiska fång-ställningen, där hästen lutar sig bakåt och lägger över vikten på hälarna, sågs endast hos en fjärdedel av fallen med fång. Däremot visade över 70 % mer subtila tecken, framförallt i form av svårigheter att vända och stapplig gång, så detta är något vi bör vara uppmärksamma på. Notera även om hästen eller ponnyn skiftar vikten från hov till hov, vilket var ett annat vanligt symptom. Mer än hälften hade en ökad temperatur i hovarna och tydlig digitalpuls. Be din veterinär eller hovslagare att visa hur du känner igenom hoven om du är osäker på hur man gör.

Denna stora undersökning visade också att individer som skoddes eller verkades med mer än 8 veckors intervall hade större risk att utveckla fång. Var därför noga med regelbundna hovslagarbesök, oavsett om hästen är skodd eller barfota, och boka gärna nästa besök under tiden hovslagaren är på plats.

Tidigare episoder med fång samt snabb viktuppgång gav en kraftigt ökad risk. Se därför till att regelbundet bedöma hästens hull och titta inte bara på den utan använd dina händer för att känna vad som är fett respektive muskler. Ett viktband kan vara till stor hjälp. även om det sällan ger en exakt vikt, kan det vara en bra indikator på om hullet förändrats när samma person mäter på samma sätt varje gång.