× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

EMS - Ekvint Metabolt Syndrom och IR - Insulin Resistens

Kate Hore RNutr(Animal). Snr Nutritionist at NAF

Ekvint Metabolt Syndrom, EMS, och Insulin Resistens, IR, blir allt vanligare, men felbedöms ofta. Så mycket som 88 % av fallen med fång tros vara kopplade till endokrina sjukdomar, varav 66 % av dessa relateras till EMS. Med ett enormt antal drabbade hästar och ponnyer är det otroligt viktigt att vi förstår vad som händer inuti hästens kropp och hur vi kan hantera dessa problem.

Stomach diagram

EMS har blivit mer uppmärksammat de senaste åren och visat sig vara kopplat till övervikt och fetma. Hos överviktiga hästar ses en överdriven ansamling och ojämn fördelning av fettvävnad, som leder till fettnacke och områden med fettkuddar, vanligen vid manke och svansrot. Det är välkänt att fettvävnad är proinflammatorisk, vilket ökar risken för fång. Vid diagnostik av EMS bör dock fokus ligga på att utreda om hästen är insulin resistent, samtidigt som man utesluter PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfunktion) som diagnos. Blodprov används för att testa kroppens förmåga att hantera höga blodsockernivåer, genom att ge ett koncentrerat foder med tillsatt dextros och sedan mäta blodsocker 2 timmar senare. Värden över 87mmol per liter blod indikerar Insulinresistens.

IR kan ge högt blodsocker och ökad frisättning av insulin från bukspottskörteln, vilket i sin tur kan orsaka utmattning av bukspottskörteln och hyperinsulinemi (hög koncentration av insulin i blodet) samt försämrad tillförsel av glukos och blodflöde till hovens lameller.

För överviktiga hästar är en kontrollerad diet ofta den grundläggande lösningen för att reducera symptomen vid EMS och IR. Att plocka bort kraftfoder eller foder med höga nivåer av socker bidrar till att minska den glykemiska belastning som hästar med IR kämpar för att hantera.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt