× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Cushings syndrom hos häst

Kate Hore RNutr(Animal). Snr Nutritionist at NAF

PPID, Pituitary Pars Intermedia Dysfunction, eller Cushings syndrom drabbar så mycket som 30 % av den äldre hästpopulationen, vilket gör det väldigt vanligt och antalet fall som diagnostiseras blir fler allt eftersom medvetenheten ökar. Det som en gång bara ansågs vara tecken på åldrande, bedöms nu ofta som symptom på Cushings. överdriven svettning, lång lockig päls som är svår att fälla, överdriven törst och efterföljande frekvent urinering är nu alla erkända tecken på PPID hos häst. Men vad är det egentligen som händer vid Cushings?

Hypofysen är placerad vid hjärnans bas och skador på detta lilla område ger omfattande effekter i hela häst- eller ponnykroppen. En frisk hypofys kontrollerar frisättning och hämning av hormoner. Hos hästar med PPID reduceras de hämmande processerna på grund av nervskador, vilket leder till att stora halter av hormoner frisätts i kroppen. Dessa hormoner styr lusten efter mat och vatten, pälsfällning och muskelhälsa. Vid obalans av hormonerna ser vi därför betydande förändringar i våra hästars normala kroppsfunktioner. Ponnyer drabbas oftare än stora hästar, men någon koppling till ras eller kön har ännu inte hittats.

Stomach diagram

Fång är ett av de mest välkända symptomen, trots att det inte nödvändigtvis orsakas av Cushings i början. Hos hästar med upprepade anfall av fång, utan någon tydlig orsak eller utlösare, bör Cushings betraktas som en potentiell bidragande faktor, särskilt om hästen är äldre. Utöver fång ses ofta en onormal fettfördelning trots begränsad diet, vanligen i form av fettnacke och kuddar av fett. Fett kan vid PPID ansamlas i håligheten över ögat, vilket gör att denna istället börja bukta utåt och ger ögat ett grodliknande utseende. Muskelförtvining eller bukighet är ofta förekommande. återkommande infektioner, hudproblem och parasitproblem är också typiska tecken vid PPID till följd av ett försvagat immunsystem.

Diagnos ställs av veterinär baserat på ett flertal olika faktorer, inklusive hästens sjukdomshistoria, men också med blodprov för att bestämma halter av specifika hormoner i blodet. Via TRH-test mäts nivåer av ACTH (adrenokortikotropiskt hormon). Trots att detta ofta används är det inte alltid helt tillförlitligt, särskilt som hormonell produktion varierar utifrån säsong, vilket innebär att många test kommer att vara falskt negativa när sjukdomen är i sitt tidigaste stadie. När blodprov används i kombination med kliniska observationer och rapporter från hästägare kan dessa dock vara en hjälp till att diagnostisera hästens problem.

Den vanligaste medicinen som används för att hantera PPID, eftersom vi för närvarande inte kan bota tillståndet, är Prascend eller Pergolide. Detta hjälper till att hantera hormonell obalans, men är inte fritt från biverkningar. Det kan ofta ta en stund att hitta rätt dos för just din häst, så var inte orolig om du inte ser omedelbara resultat. En del väljer att undvika läkemedel för att se om de kan hantera tillståndet på egen hand, vilket kan göras i tidiga stadier av sjukdomen. Detta bör dock alltid ske i samråd med veterinär för att diskutera alla potentiella alternativ och konsekvenser.