× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Hantering av lättfödda hästar

Precis som vi i västvärlden ser en fetmaepidemi bland människor och deras husdjur, så är övervikt och fetma en av de största utmaningarna även för våra hästars välmående. Bra rutiner kring mat och motion är avgörande för en god viktkontroll och för att undvika potentiella långsiktiga hälsoproblem. Men hur hjälper vi de hästar som verkar leva på luft?

Ta bort eventuellt kraftfoder och ge enbart grovfoder. Balansera med hjälp av lämplig produkt, tex NAF Slim. Glöm inte saltsten/salt.

Bibehåll om möjligt träningsmängden oavsett säsong. Alla hästar mår bra av regelbunden motion, men detta är extra viktigt för lättfödda hästar. Försök att även anpassa hagens design så att den uppmuntrar till rörelse.

Ta av täcket på lättfödda hästar. Att täcka av hjälper dem att behålla en hälsosam vikt och var inte orolig, hästar har en mycket lägre termoneutral zon (TNZ) än vad vi har. De kommer att uppskatta det!

Följ vikten veckovis med hjälp av ett vikt-/måttband - eller improvisera med ett snöre med en knut som markering på.