× NAF
Launch Recite Me assistive technology
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

Råd vid utfodring av grovfoder

Att blötlägga eller inte blötlägga, det är frågan.

Under många år har hästägare vattnat eller blötlagt hö till sina lättfödda hästar. Vi bör eftersträva att ge dessa hästar och ponnyer hö med ett innehåll av lättlösliga kolhydrater, WSC, under 10%. Vi rekommenderar att analysera höet, egenproducerat eller inköpt, för att veta exakt vad du ger din häst eller ponny.

Blötläggning av höet ger möjlighet att påverka en del av näringsinnehållet i det om man är osäker på andelen WSC eller om det inte är möjligt att analysera höet. Tidigare har man alltid trott att blötläggning under 6 timmar eller mer är mest fördelaktigt för att minska mängden lättlösliga kolhydrater(socker) i höet till hästar som behöver en diet med låg andel socker och stärkelse.

Att blötlägga längre än så är inte nödvändigtvis bättre utan kan resultera i förlust av viktiga näringsämnen, mindre smaklighet och sämre kvalitet. Forskning visar nu att blötläggning i 60 minuter före intag effektivt reducerar innehållet av WSC med 30-40% utan att laka ur betydliga mängder av andra näringsämnen så som fosfor, magnesium och kalium. Blötläggning under mer än en timme tar bort mer WSC, men också mer av de andra näringsämnen vi ger hö för att tillföra.

Allt hö som blötläggs kommer dock att börja brytas ner när det blir blött. Se till att du: