× NAF
NAF, Nutritional Advanced Formulas for horses and ponies
GÖR SKILLNADEN

ANALYSERA HÄSTENS TRÄCK!

Vad kan träcken säga oss om hästens allmänna hälsa?

SKRIVEN OCH SKAPAD AV:
Dr Andy Richardson, BVSc, CertAVP(ESM), MRCVS - Chefsveterinär, NAF
Kate Hore, RNutr(Animal), R.Anim.Technol (Cert) - Chefsnutritionist, NAF

Att analysera hästens avföring kanske inte är det roligaste man kan göra, men det kan ge värdefull information. Det finns en stark koppling mellan matsmältningskanalen och den generella hälsan, där över 70% av immunförsvaret kommer från magen. Att bedöma träcken kan därför ge en uppfattning om din hästs aktuella hälsostatus, men också om risken för att utveckla framtida besvär.

Det finns flera olika sätt att analysera hästens avföring på:

Att analysera hästens avföring kanske inte är det roligaste man kan göra, men det kan ge värdefull information. Det finns en stark koppling mellan matsmältningskanalen och den generella hälsan, där över 70% av immunförsvaret kommer från magen. Att bedöma träcken kan därför ge en uppfattning om din hästs aktuella hälsostatus, men också om risken för att utveckla framtida besvär.

Det finns flera olika sätt att analysera hästens avföring på:

Att analysera hästens avföring kanske inte är det roligaste man kan göra, men det kan ge värdefull information. Det finns en stark koppling mellan matsmältningskanalen och den generella hälsan, där över 70% av immunförsvaret kommer från magen. Att bedöma träcken kan därför ge en uppfattning om din hästs aktuella hälsostatus, men också om risken för att utveckla framtida besvär.

Det finns flera olika sätt att analysera hästens avföring på:

Konsistens

Träckens konsistens kan variera stort och vara en viktig indikator för maghälsa. Konsistensen kan graderas i 7 olika nivåer:

Horse Poop

1 - Vattnig diarré

Har hästen omfattande, vattentunn diarré bör veterinär kontaktas omgående. Veterinären kan bedöma hur allvarlig situationen är och utifrån det rekommendera lämplig behandling. Detta tillstånd skiljer sig från "fri fekal vätska" som diskuteras längre ned (punkt 7).


Horse Poop

2 - Diarré

Diarré kan uppstå till följd av flera olika faktorer och bedömas som allt mellan allvarlig och mycket mild. Alla tecken på diarré bör tas upp till diskussion med din veterinär. Föl är särskilt benägna att få diarré då deras magtarmkanal lär sig hantera förändringar i diet och miljö. överväg tillfälligt stöd i form av pre- och probiotika samt bindemedel utifrån veterinärens rekommendationer.


Horse Poop

3 - Mjukt, formlöst

Denna avföringskonsistens liknas ofta vid "ko-mockor". Spillningen är inte flytande, men inte heller formad som bollar. Denna konsistens avviker från det normala och är ett tecken på att något inte står helt rätt till i hästens magtarmkanal.

  • Säkerställ en tillräcklig mängd fiber i foderstaten. Kom ihåg att färskt gräs kan ha relativt lågt fiberinnehåll, särskilt efter hastig tillväxt och kraftiga regnfall. Att ge torrt hö i hagen kan vara en god hjälp.
  • Sur miljö i grovtarmen kan uppstå när skadliga bakterier konkurrerar ut de goda bakterierna i tarmen. En sur miljö försämrar matsmältningen i grovtarmen och resulterar i mjuk, formlös avföring. Orsakerna till detta inkluderar frodigt nytt gräs, för mycket kraftfoder och fysisk eller miljörelaterad stress. Tillskott med pre- och probiotika i kombination med syrahämmare och bindemedel kan hjälpa till att bibehålla en normal konsistens på avföringen.

Horse Poop

4 - Mjuk, formad, glansig

Detta är den optimala konsistensen och tyder på en välfungerande och hälsosam magtarmkanal. Avföringen består av formade, men mjuka, bollar med en glansig yta. Så ser träcken ofta ut hos en välmående häst som får anpassat bete i kombination med ytterligare fiberkälla så som hö.


Horse Poop

5 - Fast, formad

Denna konsistens anses normal när foderstaten i huvudsak är baserad på fiber och i det stora hela bra, men tillgången på färskt gräs är begränsad. Vanlig under vintern.


Horse Poop

6 - Hård/torr

Hård eller torr träck kan vara tecken på uttorkning, eller dålig kvalitet på grovfodret. öka vid behov vätskeintaget genom att blötlägga grovfodret eller ge blötlagt foder med elektrolyter för att uppmuntra hästen att dricka mer. Kolla också tänderna regelbundet via veterinär eller hästtandläkare, då nedsatt tandhälsa kan resultera i hård, fiberartad avföring.


Horse Poop

7 - Fri fekal vätska (FFV)

FFV är ett tillstånd då vatten från ändtarmen rinner bredvid annars normala träckbollar. Vätskan kan komma före, samtidigt eller efter bollarna. Den faktiska orsaken är inte helt fastställd, men tillståndet är sällan kopplat till sjukdom eller nedsatt hälsa. Däremot kan det leda till hudirritation, ökat behov av omvård samt locka till sig flugor. Fodra hästen med en fiberrik diet och ge dagligt stöd av prebiotika, probiotika och bentonitlera som bindemedel.

Frekvens

Hästar har avföring i stort sett lika många gånger varje dag. Att veta vad som är normalt för sin häst är viktigt, eftersom alla förändringar, upp eller ner, skulle kunna vara ett tecken på inre problem. Ston och valacker har vanligen avföring kring åtta till tolv gånger per dag, medan hingstar och föl har lite oftare än så. En häst som får en stor andel torkat grovfoder har oftast avföring fler gånger per dag jämfört med en häst som äter enbart gräs. även om hästar är bra på att hantera torrt grovfoder så kan de inte smälta allting de äter, därav större mängder träck.

För få tillfällen med avföring kan bero på att hästen helt enkelt äter mindre, framförallt en mindre mängd fiber. Om hästen däremot inte har avföring alls, eller visar tecken på kolik, finns en risk för förstoppning och veterinär bör kontaktas omedelbart. ökat antal kan istället bero på diarré, störningar i tarmfloran, stress eller upphetsning.

Färg

Dieten har störst effekt på träckens färg, men den bör hålla sig inom en skala från grön till brun. Hästar som äter mycket färskt gräs har en grönare färg på avföringen, medan en foderstat baserad på främst hö ger en mörkbrun nyans. Kommersiella fodermedel kan ibland ge en lite orange ton.

En gul färg indikerar på slem från tarmslemhinnan, vilket tyder på att tarmpassagen är långsammare än normalt. Håll noggrann koll på hästen och öka vätskeintaget genom att ge blötlagt grovfoder och elektrolyter. Kontakta din veterinär om besväret kvarstår eller om slemmet är väldigt tydligt.

En röd nyans är tecken på blod i avföringen och veterinär bör kontaktas omedelbart.

Lukt

Tydligt illaluktande avföring kan bero på infektion(då ofta i kombination med diarré). Det kan också vara ett tecken på överdrivet intag av kolhydrater eller protein, vanligen till följd av för stora mängder kraftfoder. En sur miljö i grovtarmen, där de goda bakterierna har konkurrerats ut av skadliga bakterier, kan också ge avföringen en onormalt dålig lukt.

Sammanfattning

Att vara uppmärksam på hästens avföring kan ge mycket information om dennas generella hälsa. Det är viktigt att över en tid skapa sig en bild av vad som är normalt för sin häst. Att ha koll på träckens typiska frekvens, färg, lukt och konsistens kan hjälpa dig att bedöma hur matsmältningskanalen mår och varna dig när förändringar uppstår. En magtarmkanal som får den näring som krävs för att fungera normalt är vital för hästens allmänna välmående. Nedsatt magtarmhälsa kan leda till flertalet komplikationer och att lära sig känna igen rätt tecken i ett tidigt skede är därför enorm viktigt.

× Five Star Club

Gå med i NAF Sweden Five Star Club

* obligatoriskt